Close

Doping koní

Loňská dopingová aféra na Velké Pardubické ukázala jak aktuální stále je otázka dopingu u dostihových, potažmo sportovních koních. I když dostihový sport nespadá pod Českou jezdeckou federaci (ČJF), podívejme se, jak je doping klasifikován.  V pravidlech ČJF je psáno: „Použití zakázaných dopingových látek je vždy striktně zakázáno.“

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) vydává každoročně aktualizovaný seznam zakázaných látek. Seznam obsahuje zakázané látky a nepovolené medikační látky. Zakázanými látkami se rozumí látky takové, které mají vysoký potenciál zneužití a jejich použití je nezákonné. Další skupinou jsou pak nepovolené medikační látky. Ty se běžně používají jako látky léčebné, ale mohou ovlivňovat výkon či ohrožovat zdraví a pohodu koně. Seznam těchto látek je každoročně aktualizován. Hovoří se zde i o homeopatických látkách, které zakázané nejsou. Problém ovšem nastane, pokud bude směs obsahovat zakázanou látku. Plnou odpovědnost za následky nese odpovědná osoba.

Mnoho z nás se již jistě setkalo s takzvanými „veterinárními formuláři“ na závodech. Odpovědná osoba tímto formulářem prohlašuje, že byl koni podán, nebo se chystá podat podpůrný přípravek (např. rehydratační roztok), kontrolovanou medikační látku nebo látku přiznanou (vitamínové injekce atd.) a nechává si tento postup schvalovat.  Jedním z typů formuláře je i prohlášení o použití preperátů pro klisny, které mají problémy s chováním v době říje (altrenogest, cyklospirin). Nejedná se o látky zakázané, jejich použití se řídí veterinárními pravidly ČJF. Veterinární komise či delegát pak určují, zda daná léčba neohrozí zdraví a pohodu koně, způsobilost v soutěži, nebo poctivost soutěžení. Veškerá povolená ošetření, dle těchto formulářů se pak vykonávají ve vyhrazených ošetřovacích boxech FEI veterinářem.

race-744199_1920


ODBĚR VZORKŮ  

Odběry vzorků probíhají na závodech všeho druhu od toho nejnižšího stupně, až po nejvyšší. Jsou namátkově vybírány. Stanoveny jsou však povinně u finále Světového poháru, Mistrovství a her. Dříve byl ještě stanoven počet (3),

či procenta (5%) kolik koní musí být na jednotlivých závodech testováno. Dnes si tento počet udává testující veterinář, který vzorky odebírá.

Výběr koní pro testování probíhá namátkově anebo cíleně, zejména pak pokud existují specifické důvody či okolnosti pro otestování daného koně. Namátkově vybrané koně musí odsouhlasit veterinář, sbor rozhodčích a veterinární komise či delegát. Také je skupina, kdy je testování povinné. U Olympijských her a Světových jezdeckých her musí být odebrány vzorky prvním třem umístěným koním ve všech finálových soutěžích jednotlivců, dále pak po jednom z každého týmu na prvních třech místech v týmových soutěžích. 

 

SAMOTNÝ ODBĚR

Veškeré odběry krve a moči, určené k antidopingovým kontrolám, se řídí pravidly EADCM. Jejich plné znění lze najít na oficiálních stránkách Mezinárodní jezdecké federace. Odběry mohou začít 30 minut před první prohlídkou koní a končí půl hodiny po vyhlášení výsledů jednotlivých disciplín, ale pravidla disciplíny mohou určit i jiné časy. Jednomu koni, mohou být odebrány vzorky i opakovaně během závodu.

Pokud byl kůň vybrán k testování, je oznámena tato skutečnost odpovědné osobě, ta doprovodí koně do testovacího boxu. Po celou dobu, od oznámení až do ukončení odběrů musí koně doprovázet také asistent, komisař či technik. Samostatný odběr provádí testovací veterinář, v případě moči se nechává koni cca 1 hodina na poskytnutí vzorku v testovacím boxe. Během odebírání vzorku se kůň identifikuje pomocí průkazu a vyplní se FEI formulář o antidopingové kontrole.

Odebrané vzorky se dělí na vzorek „A“ a vzorek „B“. Celkem z krve a z moči tedy testovací veterinář získá 4 vzorky, které posílá do akreditované laboratoře, schválené FEI, na rozbor. Rozbor vzorku „A“ je hrazen FEI, pokud požaduje odpovědná osoba otestovat i vzorek „B“, hradí jeho náklady v případě, že potvrdí výsledek vzorku „A“. Pokud nepotvrdí výsledky vzorku „A“, nese náklady na jeho rozbor opět FEI. Na národních závodech v České Republice přebírá tuto povinnost ČJF. Majitel, či jezdec, mají právo do 24 hodin od obdržení vyrozumění o výsledku vzorku „A“ požádat o test vzorku „B“

Tresty při prokázání dopingu jsou od diskvalifikace ze závodů až po peněžité pokuty. Dle ČJF až 1000 švýcarských franků.

the-horse-511107_1920

sportovní koně a doping

Medikační deník

Každý kůň má jiný metabolismus, a trošku jinak se lék v jeho těle chová. Dobu, za kterou bude látka metabolizována v těle, uvádí příbalový leták, ale přeci jen se může u jednotlivých koní lišit. Z tohoto důvodu jsou povinně zaváděny tzv. medikační deníky. Často se stávalo, že odpovědná osoba tvrdila, že zakázanou látku, či látku nepovolenou má v sobě kůň jako zbytek léčby. V medikačním deníku je uvedena informace o tom jaká látka (ze seznamu zakázaných látek), kdy a jaké množství bylo koni podáno. Je zároveň doporučeno do deníku zapisovat i látky, které se používají k medikačním účelům, včetně jména osoby, která jej podala a místa kde jej podala.

 

ZDROJ: ČJF

Autor: Kateřina Holomková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *