Close

Terapie magnety u koní

Dnes se společně podíváme na téma léčby a prevence u koní pomocí magnetických dek, kamaší a dalšího vybavení.

V současné době jsou na trhu k dispozici produkty (jezdecké potřeby), které jsou obohaceny o různě silné magnety. Jsou to různé deky, kamaše nebo čelenky. Všechny tyto terapeutické prostředky jsou opatřeny magnety, které mají za úkol zlepšovat výkon, ošetřovat tkáně, urychlovat hojení ran a zvyšovat prokrvení svalů a šlach.

Jsou tyto účinky skutečně prokázané a mohou magnetické deky nebo kamaše skutečně zvyšovat výkon sportovních koní, anebo docílit ošetření měkkých tkání po namáhavé práci? Na to se podíváme v tomto článku.

Začneme nějakou tou studií…

Vliv na tkáně a možnosti léčby pomocí magnetů byly předmětem mnoha studií v jejich působení na lidi a zvířata.

Problémem u mnoha studií byl fakt, že autoři nebyli schopni zaznamenat dostatečné množství technických údajů jako například: síla magnetu, délka expozice, vzdálenost od kůže testovaného subjektu a další.

U testů s lidskými dobrovolníky navíc nastal další problém. Lidé si jsou vědomi toho, že jsou léčeni a u některých subjektů byl zjištěn placebo efekt (byl jim sděleno, že jsou léčeni a ve skutečnosti magnet nebyl použit – pacient i přesto hlásil pozitivní výsledek testu).

Také mnoho studií sví autoři posuzovali na základě dotazníků po léčbě. Také tento způsob získání výsledků od pacientů se nezdál moc spolehlivý. Někteří pacienti hlásili zlepšení, jiní zlepšení negovali.

Jako nejlepší pro studie se ukázala být zvířata. Zvířata totiž nevědí, že jsou léčena a proto nemůžou zkreslovat výsledky testů placebo efektem. Další pozitivum přináší schopnost snášet bolest. Pokud zvíře něco bolí, dá to ihned najevo.

Jedna japonská studie magnetické terapie si vybrala pro své testy s magnety 60 potkanů. 20 potkanů bylo zdravích a 40 potkanů mělo indikovanou artritidu v zadní noze.

Při samotném testování byla skupina artritických potkanů rozdělena na dvě menší skupinky. 20 potkanů bylo ošetřeno působením statickými magnety a 20 potkanů ošetřeno nebylo.

Ošetření potkani se pohybovali výrazně lépe a plynuleji než ty neošetření. To naznačuje snížení bolesti u potkanů ošetřených magnety. Potkáni měli i zvýšenou rychlost metabolismu. Teplota povrchu ocasu byla normální stejně jako u zdravých potkanů a nižší byla u těch neošetřených. Studie tedy nepřímo prokázala i vliv na prokrvení a prohřátí tkání.

 

Co přesně dělají magnety s našimi koňmi?

Častou otázkou majitelů koní, kteří trpí chronickými bolestmi, záněty, artritidou a dalšími neduhy, nebo majitelů koní sportovních, jsou směřovány na to, jak vlastně takový magnet na tkáně koňského těla působí. Co přesně dělá, že pomáhá. Obecně panuje mírná skepse v léčbu magnety nebo elektroléčbu. I když jsou tyto postupy běžnou součástí léčebných programů lidských pacientů. Například těch, které bolí záda, přetěžují nosný aparát. Elektroléčba se s úspěchem používá i při léčbě těžkých úrazů páteře. Často se s ní setkáte v sanatoriích a léčebnách.

Jak to tedy funguje?

Léčba magnety pracuje s živou tkání dvěma způsoby:

Elektrodynamická indukce

 1. Statická i pulzní magnetická pole působí na pohybující se náboje (včetně iontů) Lorentzovými silami, vyvolávají tak elektrické pole a ve vodivém materiálu následně elektrické proudy. Tato interakce je základem změn vyvolaných magnetickým polem na proudění všech kapalin. Včetně krve lidské i zvířecí.

Faradayovy proudy

 1. Pulzní magnetická pole budí ve vodivém materiálu (těmi jsou tkáně) elektrická napětí a v závislosti na vodivosti materiálu zde protékají elektrické proudy různé intenzity. Tento jev je zřejmě zodpovědný za pozorované magnetofosfény (záblesky světla) a je zřejmě rozhodujícím v léčebných aplikací magnetických polí.

Proudová hustota ve tkáni je dána tímto vzorcem: J = G r /2 . dB/dt

 • J= proudová hustota (A/m2)
 • G= vodivost tkáně (S/m)
 • r= poloměr smyčky (m)
 • dB/dt= rychlost změny magnetické indukce (T/s)

 

Vypočtená napětí ve tkáních zdaleka nedosahují potenciálu buněčné membrány vzhledem k jejímu rozměru, ale dochází k ovlivnění receptorů na povrchu buněk indukovaným proudem a tím k nastartování biochemických dějů na buněčné úrovni.

Jaké druhy ošetření můžete u koně použít?

V současné době máme k dispozici dva druhy magnetické terapie.

 • Statické magnety – použijete sami
 • Elektromagnety (pulzní magnetické pole) – obsluhuje odborník, klinika

Statické magnety – tyto magnety nejsou připojeny k žádnému pulznímu zařízení. Používají se v kamaších, magnetických dekách, čelenkách nebo zvonech.

Statický magnet je umístěn tak, aby nebránil koni v pohybu. Jeho léčebné účinky nebyly ve studiích ani potvrzeny ani vyvráceny. Přesto, že pozitivní efekt může být předmětem diskuzí, je jasné, že použití statických magnetů nemělo neblahé vlivy na zdraví koní.

Magnety se používají v různé síle. Některé magnety se smí využívat při práci (kamaše) a některé naopak musíte používat pouze u koně v klidu s ustálenou tepovou frekvencí.

Pulzní magnetoterapie – terapie magnety s časovým spínáním pomáhá při řešení dlouhodobých bolestivých stavů. Tyto magnety musí používat pouze odborník, který ví, jak magnety danému pacientovy nastavit a v jaké síle je použít. Neodborné použití může mít neblahé zdravotní následky a komplikace.

bipolar zvony

Expozice statických magnetů

Co je expozice? Je to doba použití léčebných magnetů na vašem koni.

To, jak dlouho můžete používat jednotlivé magnety, zjistíte na základě síly magnetu. Tuto informaci běžně najdete na obale výrobku, který chcete použít, nebo u prodejce. Prodejce by vám měl být schopen poradit s dobou a metodou ošetření. Každopádně bych si pro první aplkaci a vytvoření smysluplného plánu pozvala na konzultaci veterinárního lékaře, který pomůže sestavit léčebný program s magnety na míru.

Ze zkušenosti vím, že jednotlivé dávkování je potřeba ucelit v jakýsi „program“ a pravidelně magnety přikládat nejlépe v pravidelných intervalech na stejně dlouhou dobu a postupně přidávat nebo ubírat podle toho, jak se bude léčba nebo prevence odvíjet.

Kdy magnety u svého koně vyzkoušet?

Využití magnetoterapie u koní se obecně doporučuje v následujících případech:

 • Otoky končetin – Magnetické terapie pomáhá odplavovat toxiny z těla, rozproudit lymfu a nastartovat ozdravné procesy v tkáních. Zajímavé výsledky byly hlášeny u koní s dlouhodobě oteklými končetinami (sloní noha), kdy se výrazně zlepšila hybnost končetiny, a otok se zmenšil. Kůň se podstatně lépe pohyboval.
 • Zranění – Starší nebo nedoléčená zranění, jizvy, zhojení tkání je až o 1/3 rychlejší s použitím magnetů.
 • Bolesti kostí, kloubů, svalů – Statické magnety dočasně pomáhají s odstraněním bolesti. Mnohem trvalejších výsledků bylo dosaženo s pulzní terapií elektromagnety.
 • Zahřátí a relaxace – Pozitivní vliv má terapie na prohřátí a prokrvení svalů. Ty jsou poté více připraveny na výkon a kůň pracuje připravenější.
 • Zklidnění – Pozitivní vliv byl pozorován i na psychickém rozpoložení zvířete.

Přesto, že pozitivní efekt může být předmětem diskuzí, je jasné, že použití statických magnetů nemělo neblahé vlivy na zdraví koní.

Kdy je rozhodně nezkoušet?

 • Magnety nezkoušejte těsně po tréninku. Kůň musí vychladnout, uschnout a ustálit svoji tepovou frekvenci. Výjimkou jsou magnety, které jsou doporučovány pro trénink (kamaše).
 • Vy, jako majitel koně, nebo spíše majitelky byste neměla být těhotná. Pokud jste v jiném stavu, požádejte o pomoc s aplikací programu svého blízkého.
 • Nepoužívejte terapii na hříbata nebo březí či laktující klisny.
 • Stejně tak nepoužívejte magnety na čerstvá zranění (otevřené hnisající rány) nebo velmi zanícená ložiska. Magnety mají tendenci zánět ještě více rozjet.

 

Druhy statických magnetických pomůcek, které jsou volně prodejné:

Magnetické deky

Magnetické bandáže na klouby

Magnetické zvony na kopyta

Magnetické čelenky a nátělníky pro ošetření hlavy

Magnetické stájové kamaše a podložky

Magnetické kamaše sportovní

 

Autor: Helena Lachowiczová

Zdroje: http://horse-journal.com/, http://veterinarynews.dvm360.com/,http://www.therapy.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *