Close

Než vás zabije kůň, varuje vás

Co na to říkáte? Je hřebec na videu agresivní a nebezpečný? Jistě ano. Napadl hřebec horsemana oprávněně nebo neoprávněně? Jistě jej napadl oprávněně.  Jak je možné, že horseman podobného kalibru nedokázal rozpoznat nebezpečné chování hřebce a možná útok? Nejspíš proto, že není čas, peníze a byl osloven aby problém vyřešil. Z jakého důvodu byl horseman napaden? Protože záměrně ignoroval komunikaci koně směrem k sobě…

Co na to říkáte? Je hřebec na videu agresivní a nebezpečný? Jistě ano. Napadl hřebec horsemana oprávněně nebo neoprávněně? Jistě jej napadl oprávněně.  Jak je možné, že horseman podobného kalibru nedokázal rozpoznat nebezpečné chování hřebce a možná útok? Nejspíš proto, že není čas, peníze a byl osloven aby problém vyřešil. Z jakého důvodu byl horseman napaden? Protože záměrně ignoroval komunikaci koně směrem k sobě…

Proč je každý den způsobeno několik desítek úrazů, kousanců, kopanců od koní? Dávají nebezpeční koně najevo svoji agresivitu dopředu a lze nějak jednat? Ano, proti agresivitě se dá bránit. Jen ne pomocí biče ale mnohem účiněji: pomocí času a prostoru.

Koně jsou stále zvířata

Hřebec na videu byl už od začátku silně nervózní. Měl rozšířené nozdry, těkal očima a uši se mu nezastavily. Hlavu nesl velmi vysoko ale mimo dosah ruky člověka a snažil se být co nejdál od lidí. Je určitě velmi dominantní, o tom není žádná řeč. Svoji nelibost dával najevo celkem zásadně a nepřál si být nijak kontaktován. Jeho majitelka byla zoufalá a nemyslela si, že by hřebci někdo mohl pomoci. V tuto chvíli je nevyhnutelné napadení, které na videu vidíte později. Hřebec několikrát naznačil útok. Přesto ho lidé na videu evidentně naprosto ignorují!

Kůň projevoval hned několik příznaků, kterými říkal „Nechte mě napokoji.“

  • rozšířené nozdry
  • hlava nesená velmi vysoko
  • těsně před útokem kůň hlavu sníží velmi nízko
  • rychlé pohazování hlavou nahoru a dolů
  • proti člověku se staví první plecí a krk a hlavu stahuje dál od člověka
  • přežvykuje (v tomto případě to nesouvisí s napojením ani s podřízením, hřebec se nepodřizuje jen ukazuje velkou míru stresu a prosí o ukončení celé situace)
  • funění, frkání
  • uši jsou buď sklopeny nebo se točí všemi směry

Pokud potkáte podobně naladěného koně, nebo se vám povede koně dostat do podobného rozpoložení vlastním přičiněním, důrazně doporučujeme přestat koně štvát a jít vychladnout nebo si jít po svém.

Hřebec nahoře je zatlačen do úzkých. Je zahnán do velmi omezeného prostoru bez možnosti útěku: padock. Pamatujte si, že pokud se dostanete do křížku se svým koněm, vyhněte se prostorám, které jsou velmi stísněné – kruhovka, box. Je opravdu těžké odhadnout, jak agresivně může kůň v dané chvíli zareagovat. Jsou lidé, kteří vám poradí konfliktní situace s velmi dominantním koněm řešit v kruhové ohradě. Pokud se máte rádi a nejste opravdu velmi dobrý horseman, nechte tuhle praktiku někomu jinému. Výše na videu je zřetelné, že hřebec je opravdu velmi stresovaný z malých prostor a také neznámých lidí, a proto útočí. Kdyby měl možnost být ve velkém výběhu, patrně by nikdy nezaútočil.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ta2OxcbMeEg

Převýchova

Zažila jsem koně, který přijel do naší stáje na „převýchovu“. Převýchova sestávala zejména z držení koně v zabedněném boxe, kde neměl možnost svoji agresivitu vypochodovat a volně se nadechnout. Navíc to byl hřebec a byl dost velký a bez základních návyků. Byl stále v boxe a ven chodil do kruhové ohrady na „výcvik“.  Možná si myslíte, že je to nejlepší metoda, já si myslím, že to je nejméně pracná metoda, která nezabere čas. Pokud stejného koně vypustíte na volnou plochu a budete s ním pracovat opravdu postupně a pomalu, přijdou výsledky, sice za delší časový úsek, ale přijdou a budou mnohem trvanlivější. Ale na to nemá nikdo čas a jak se zdá ani prostředky. Hřebci jsou běžně drženi v malých padocích, kde nemají možnost rozletu, nemůžou svoji energii vybít při běhu, bitkách a při práci, ke které byly stvořeni: oplodňování klisen, hlídání stáda, souboje o postavení s mladými hřebečky a souboje o další klisny).

Hřebci, kteří jsou drženi na stanicích hřebců, jsou na tom podobně. Sama jsem zažila podobné situace na stanici v Tlumačově, kde byli opravdu nebezpeční hřebci, ke kterým se nesmělo vůbec chodit. Pamatuji si hřebce jménem Balast, který obýval dvojbox. Byl velmi agresivní. Vždy, když jsme mu přišli vybrat box, museli jsme na to být tři. Jeden z nás držel lopatu proti hřebci a udržoval ho manévry v přední části boxu a další dva rychle házeli bobky do kotouče. Balast nás vždy perfektně vyškolil a několikrát po nás skočil stejně jako hřebec na videu.

Ale nebudu zde psát jen o agresivitě hřebců. Není to jen jejich parketa. Dobrým příkladem jsou klisny, které říjí, nebo se právě ohřebily. Sama jsem byla svědkem situace, kdy kamarádka chtěla nakouknout ke kobyle a jejímu čerstvému hříběti. Kobyla byla už předtím celkem šklebivá a ráda upozornila na věci, které se jí nelíbily. Právě proto si kamarádka vzala koště a šla k boxu. Klisnu koštětem odstrkovala, aby viděla na hříbě. Kobyla se hodně čertila, stáhla se na stranu a sklopila uši až k hlavě. Zároveň natáhla hlavu dopředu a dolů a vyplecila se. Kamarádka zajásala, že konečně kobyla uhnula. V několika sekundách se to seběhlo! Kobyla provedla výpad a zuby se zakousla kamarádce do poprsí. Ta zařvala a praštila kobylu koštětem. Ta kamarádku pustila a odvrátila se zpět do boxu. Kamarádce bohužel zůstala velká jizva na poprsí.

Koně jsou stále jen zvířata, nejsou to žádní imaginární kamarádové a dokonce i váš kůň dokáže zaútočit, dojde li k názoru, že ohrožujete jeho život. Existuje několik případů koní, kteří ačkoliv nikdy nezaútočili, svého člověka zabili jednou dobře mířenou ranou.

A proto sledujte projevy komunikace směrem k vám od svých koní, hledejte příčinu pokud se dostanete do průšvihu a váš kůň bude silně nervózní nebo začne být dokonce agresivní. Neblázněte a pokud vám kůň dává jasně najevo, že se mu něco nelíbí, nedělejte chybu a stáhněte se. Zkuste problém vyřešit jindy, bez přetlaku v hlavě a myslete přitom na to, že dát mu čas a prostor vás přece život nestojí.

Kam dál?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *